Vodohran KIJ 1

Vodohran Kij skupnega volumna 4000 m³ je armirano betonski objekt in je deloma vkopan v raščen teren, deloma pa prekrit z nasutjem, ki zagotavlja ustrezen toplotni režim v vodohranu. Tlorisno je sestavljen iz dveh okroglih celic premera 24,0 m in višine 5,0 m, povezanih z vmesno armaturno komoro, kjer je poleg opreme namenjene samemu obratovanju vodohrana še oprema za električne inštalacije. S povezovalnim hodnikom se navezuje na obstoječi vodohran.

Detajli projekta

Naziv

Vodohran KIJ Lutrško selo

Naročnik

Mestna občina Novo mesto

Galerija