Poslanstvo

Poslanstvo ni le dejavnost in poklic, je mnogo več. Je strokovni odnos podjetja do okolja, do strank, ki so raznovrstne s področja gradbeništva. Družba Malkom Novo mesto d.o.o. jim želi zagotoviti celovite in visoko kvalitetne storitve na področju nizkih in visokih gradenj, inženiringa, trgovine in proizvodnje gradbenega materiala.

Vizija

Vizija podjetja Malkom Novo mesto d.o.o. je prepoznavnost podjetja po kakovosti, strokovnosti, zanesljivosti in prijaznosti. Želimo postati eno izmed vodilnih gradbenih podjetij na Dolenjskem, poslovati z dobičkom in ohranjati rast poslovanja.

Politika podjetja

Družba je določila politiko kakovosti, ki je osnovni pogoj za dolgoročni razvoj podjetja, in sicer:

 • izpolnjevanje poslanstva in vizije podjetja,
 • zmanjševanje pritožb oziroma reklamacij kupcev,
 • upoštevanje osebne kakovosti vsakega zaposlenega,
 • zagotavljanje kompetentnosti zaposlenih,
 • kakovost notranjih procesov,
 • izpolnjevanje in stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti,
 • spodbujanje inovativnosti in oblikovanje koristnih predlogov zaposlenih.

Pričakovani razvoj družbe bo v letu 2020 zajemal naslednje aktivnosti:

 • vzdrževati obseg poslovanja, ohranjanje letne realizacije kot je bila v letu 2019,
 • pridobiti nove posle, ki zahtevajo naša znanja s področja gradbeništva,
 • pridobiti certifikat za ISO 14001:2015 za varovanje okolja,
 • število zaposlenih prilagoditi obsegu poslovanja.

Covid-19 ni edinstven izziv. Pričakovati moramo dodatne faze trenutne epidemije in nove epidemije v prihodnosti. Trenutna epidemija je priložnost za izboljšanje: opazovanje, kaj deluje, in odzivanje na rezultate bo kratkoročno najučinkovitejša strategija. Hitro razvijajoče se situacije izpostavljajo obstoječe organizacijske pomanjkljivosti, kot so nezmožnost sprejemanja težkih odločitev ali pretirana naklonjenost konsenzu, ki predstavljajo priložnosti za izboljšave. Za Covid-19 ne moremo predvideti poteka dogodkov ali njihovih vplivov, lahko pa na novo pogledamo najslabše možne scenarije in razvijemo strategije za vsakega izmed njih.