Direktorjev nagovor

Družba MALKOM NOVO MESTO d.o.o. je v 30 letih našega delovanja zgradila zgodbo o uspehu, zgodbo, katera je od samega začetka zasnovana na temeljnih vrednotah podjetja. Prizadevali smo si zgraditi družbo, katera stremi k poslovni odličnosti in trajnostnemu razvoju in je družbeno odgovorna na interni, tako kot tudi na eksterni ravni. V vseh preteklih letih smo naše storitve opravljali kakovostno, saj je ravno dolgoročna kakovost naš prioritetni temeljni cilj pri vseh zadanih projektih, katere smo se uspešno zaključili in katerih se bomo udejstvovali tudi v prihodnje.

Poslovanje na visoko konkurenčnem trgu zahteva od nas hitro in premišljeno ukrepanje. Cene gradbenih storitev so še vedno nizke in imajo na javnih razpisih v večini prednost pred kvaliteto. Na negotove tržne razmere se odzivamo s sistemom prepoznavanja in obvladovanjem tveganj in premišljenimi dogovori z dobavitelji. Skozi leta smo v podjetju implementirali tudi ISO standarde na področju kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu. S politiko podjetja in izvedbenimi strategijami tako sledimo najnovejšim trendom s področja gradbeništva in se hkrati zavezujemo, da se bomo kontinuirano sledili začrtanemu upravljanju naših storitev, skladno z vsemi temeljnimi vrednotami našega podjetja.

V prihodnje želimo izpeljati obstoječe posle, istočasno pa nadgrajevati poslovne procese, dvigovati produktivnost in pridobivati nova strokovna in tehnična znanja. Večina kupcev dandanes že razume, da je treba za kvalitetno gradbeno storitev ustrezno plačati. Poslovne partnerje želimo prepričati s korektnim sodelovanjem, zaupanjem ter kakovostno in tehnološko dovršenimi storitvami. Zavedamo se, da je kakovost storitve povezana z zavzetim, predanim in kreativnim delom zaposlenih, ki je pogojeno z njihovim zadovoljstvom.

Na koncu se želim zahvaliti celotnemu kolektivu in poslovnim partnerjem, saj smo vsi po najboljših močeh prispevali k doseženim uspehom. Prepričan sem, da bomo tudi v bodoče sposobni izpeljati zastavljene cilje v naše skupno zadovoljstvo.

Marjan Skube, univ.dipl.ing.gr

Podatki o podjetju

Naziv: MALKOM gradbeništvo, inženiring in trgovina, Novo mesto d.o.o.
Naslov: Košenice 86, 8000 Novo mesto
Skrajšan naziv: MALKOM Novo mesto d.o.o.
Matična številka: 5550742000
Davčna številka: SI62942301
Glavna dejavnost: 41.200 Gradnja stanov. in nestanov. stavb
Datum vpisa: 20.01.1992
Družbeniki: Marjan Skube
Zastopniki: Direktor – Marjan Skube, Prokurist – Jerca Weiss, Prokurist – Darja Stepan
Elektronski naslov: malkom@malkom.si
Telefon: +386 (0)7 393 14 70
TRR NLB: SI56 0297 0001 4529 989
TRR SKB: SI56 0315 0100 0302 487
TRR NOVA KBM: SI56 0438 5000 1694 484
TRR UNICREDIT BS: SI56 2900 0005 1098 002
TRR SPARKASSE: SI56 3400 0101 6714 012

Kolektiv podjetja

Poslovni prostori

Naslov: Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto
Telefon: +386 (0)7 393 14 70
Elektronski naslov: malkom@malkom.si

Skladišče in železokrivnica

Naslov: Belokranjska cesta, 8000 Novo mesto
Telefon: +386 (0)7 334 62 45

Galerija projektov