Kontaktni podatki

MALKOM Novo mesto d.o.o. – Skladišče in železokrivnica
Belokranjska cesta b.š.
8000 Novo mesto

Mario Žitnik
Tel.: +386 (0)31 522 590
E-mail: mario.zitnik@malkom.si

Namen in dejavnost

Osnovna dejavnost železokrivnice Poganci je rezanje in krivljenje armature za armiranje betonskih konstrukcij, ki so zgrajene v skladu s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti armiranobetonskih konstrukcij, Ur. list RS, št. 101/05.

Tržišče, ki ga pokrivamo je predvsem domači trg, predvsem jugovzhodna Slovenija, predvsem za lastne potrebe. Kvaliteto vhodnih surovin redno kontroliramo na osnovi potrdil proizvajalcev o kvaliteti dobavljenega osnovnega materiala, ki mora biti skladen z veljavnim Slovenskih tehničnim soglasjem.

V kolikor bi imeli povpraševanje po manjši količini krivljene armature nas pokličite na zgoraj navedenih telefonskih številkah ali pa nam pošljite povpraševanje na E-mail (mario.zitnik@malkom.si). V kolikor pa potrebujete večjo količino krivljenega železa pa se raje obrnite na velike specializirane železokrivnice, saj pri nas krivimo armaturo predvsem za lastne potrebe gradbene dejavnosti.

Zemljevid za železokrivnico in skladišče

Železokrivnica

MALKOM Novo mesto d.o.o. - železokrivnica

Železokrivnica obratuje v lastnih prostorih v sklopu skladišča in deponije podjetja, tik ob glavni cestni povezavi Novo mesto – Metlika.

Galerija projektov