Kontaktni podatki

MALKOM Novo mesto d.o.o. – Skladišče in železokrivnica
Belokranjska cesta b.š.
8000 Novo mesto

Igor Špringer
Tel.: +386 (0)7 334 62 45
Tel.: +386 (0)41 602 470
E-mail: igor.springer@malkom.si

Mario Žitnik
Tel.: +386 (0)7 393 14 81
Tel.: +386 (0)31 522 590
E-mail: mario.zitnik@malkom.si

Namen in dejavnost

Osnovna dejavnost železokrivnice Poganci je rezanje in krivljenje armature za armiranje betonskih konstrukcij, ki so zgrajene v skladu s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti armiranobetonskih konstrukcij, Ur. list RS, št. 101/05.

Tržišče, ki ga pokrivamo je predvsem domači trg, predvsem jugovzhodna Slovenija. Kvaliteto vhodnih surovin redno kontroliramo na osnovi potrdil proizvajalcev o kvaliteti dobavljenega osnovnega materiala, ki mora biti skladen z veljavnim Slovenskih tehničnim soglasjem.

Železokrivnica - Certifikat

Zemljevid za železokrivnico in skladišče

V kolikor bi imeli povpraševanje po krivljeni armaturi nas pokličite na zgoraj navedenih telefonskih številkah ali pa nam pošljite povpraševanje na E-mail.

Železokrivnica obratuje v lastnih prostorih v sklopu skladišča in deponije podjetja, tik ob glavni cestni povezavi Novo mesto – Metlika.