Kontaktni podatki

MALKOM Novo mesto d.o.o. – Skladišče in železokrivnica
Belokranjska cesta b.š.
8000 Novo mesto

Mario Žitnik
Tel.: +386 (0)31 522 590
E-mail: mario.zitnik@malkom.si

Namen in dejavnost

Osnovna dejavnost železokrivnice Poganci je rezanje in krivljenje armature za armiranje betonskih konstrukcij, ki so zgrajene v skladu s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti armiranobetonskih konstrukcij, Ur. list RS, št. 101/05.

Tržišče, ki ga pokrivamo je predvsem domači trg, predvsem jugovzhodna Slovenija, predvsem za lastne potrebe. Kvaliteto vhodnih surovin redno kontroliramo na osnovi potrdil proizvajalcev o kvaliteti dobavljenega osnovnega materiala, ki mora biti skladen z veljavnim Slovenskih tehničnim soglasjem.

V kolikor bi imeli povpraševanje po manjši količini krivljene armature nas pokličite na zgoraj navedenih telefonskih številkah ali pa nam pošljite povpraševanje na E-mail (mario.zitnik@malkom.si). V kolikor pa potrebujete večjo količino krivljenega železa pa se raje obrnite na velike specializirane železokrivnice, saj pri nas krivimo armaturo predvsem za lastne potrebe gradbene dejavnosti.

Železokrivnica - Certifikat

Zemljevid za železokrivnico in skladišče

Železokrivnica

Železokrivnica obratuje v lastnih prostorih v sklopu skladišča in deponije podjetja, tik ob glavni cestni povezavi Novo mesto – Metlika.

Galerija projektov