Vodohran Dolnja Težka voda 12

Sestavni del projekta je bila tudi izgradnja novega vodohrana Dolnja Težka voda prostornine 1000 m³, vključno s povezovalnimi cevovodi do točk prevezav, obstoječi vodohran pa je bil zaradi dotrajanosti porušen. Novi vodohran je sestavljen iz dveh vodnih celic premera 13,0 m in višine 5,0 m in pravokotne armaturne komore, ki je nameščena med vodnima celicama. Vse cevne povezave znotraj vodohrana so izvedene iz nerjavečih jeklenih cevi in prirobnic.

Detajli projekta

Naziv

Vodohran Dolnja Težka voda

Naročnik

Mestna občina Novo mesto

Galerija