Vodohran Dol. Straža 1

Vodohran se nahaja v Občini Straža, zahodno od naselja Dolnja Straža. Vodohran Dolenja Straža je armirano betonski vodotesen objekt, skupnega volumna 100 m3. Tlorisno je sestavljen iz dveh okroglih celic premera 5,0 m in višine 2,9 m, povezanih z vmesno armaturno komoro.

Detajli projekta

Naziv

Vodohran Dolenja Straža

Naročnik

Mestna občina Novo mesto

Galerija