Izvedba gradbenih in obrtniških del za gradnjo prizidka, opornih zidov in razširitve ceste ter ureditev parkirišča.

Detajli projekta

Naziv

Prizidek in parkirišče – ESOL

Naročnik

ESOL, lesna predelava d.o.o.

Galerija