Rodine 2020 1

Gradbena dela in zunanja ureditev, izgradnja sekundarnega vodovoda – 2. del = Doblička gora – odsek 2, Rodine – odsek 2, 3 in 4

Detajli projekta

Naziv

Izgradnja sekundarnega vodovoda Doblička gora in Rodine

Naročnik

Občina Črnomelj

Galerija