V podjetju MALKOM Novo mesto d.o.o. smo septembra 2023 naredili novo železokrivnico za zadostitev potreb po krivljeni armaturi. Tržišče, ki ga pokrivamo je predvsem domači trg, predvsem jugovzhodna Slovenija. Kvaliteto vhodnih surovin redno kontroliramo na osnovi potrdil proizvajalcev o kvaliteti dobavljenega osnovnega materiala, ki mora biti skladen z veljavnim Slovenskih tehničnim soglasjem.

MALKOM železokrivnica - stroj front

Nov sodobni stroj ima kapaciteto izdelave do 2.000 kilogramov na uro in spada med vrhunske avtomatizirane specializirane stroje. Z njim uspešno opravimo vse lastne potrebe po krivljeni armaturi, obenem pa nudimo krivljeno armaturo tudi zunanjim izvajalcem.

MALKOM Novo mesto - stroj Behind

V kolikor bi imeli povpraševanje po krivljeni armaturi nam pošljite povpraševanje na E-mail (mario.zitnik@malkom.si).