Novice

Nova železokrivnica

V podjetju MALKOM Novo mesto d.o.o. smo septembra 2023 naredili novo železokrivnico za zadostitev potreb po krivljeni armaturi. Tržišče, ki ga pokrivamo je predvsem domači trg, predvsem jugovzhodna Slovenija. Kvaliteto vhodnih surovin redno kontroliramo na osnovi potrdil proizvajalcev o kvaliteti dobavljenega osnovnega materiala, ki mora biti skladen z veljavnim Slovenskih tehničnim soglasjem. Nov

Go to Top