MALKOM d.o.o., gradbeništvo, inženiring in trgovina, Novo mesto

 

Reference

 

REFERENCE

NOVOGRADNJE

IZGRADNJA SKLADIŠČA ŠPORTNE DVORANE MAROF V NOVEM MESTU

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

LETO:2016

IZGRADNJA SUŠILNICE 3,4, IN 5 V ČRNOMLJU

INVESTITOR: ESOL,LESNA PREDELAVA D.O.O.

OPIS IZVEDBE: GRADBENA DELA

LETO:2016

NADZIDAVA LESARSKE DELAVNICE-MIC ŠOLSKI CENTER

INVESTITOR:ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

IZVEDENA DELA: GOI DELA IN ZUNANJA UREDITEV

LETO:2015

TRI IN VEČ STANOVANJSKA STAVBA - STANOVANJSKI BLOK V ČRNOMLJU

INVESTITOR: AMG INVEST d.o.o. SEŽANA

IZVEDENA DELA: GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA IN ZUNANJA UREDITEV

LETO:2015

DOKONČANJE OBJEKTA TRAKT I ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO - FAZA 2:VELIKA PREDAVALNICA, KLET IN POVEZAVE

INVESTITOR:ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

LETO:2015

PRIZIDEK K AVTOLIČARSKI DELAVNICI IN NADSTREŠJE

INVESTITOR: ŠIMC d.o.o. STOPIČE

IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

LETO: 2015

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA IN GRADNJA NOVEGA VRTCA V ŠMARJETI

INVESTOTOR:OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE,ŠMARJETA 66,8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA TER STROJNE IN ELEKTROINŠTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV IN OPREMA

LETO: 2014

GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA NA OBJEKTU "DOZIDAVA POSLOVNO-SERVISNEGA OBJEKTA-AVTO SALON C.J.I. NA LESKOVŠKOVI 2 V LJUBLJANI

OBJEKTA-AVTO SALON C.J.I. NA LESKOVŠKOVI 2 V LJUBLJANI
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
LETO:2014

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA IN GRADNJA NOVEGA VRTCA V ŠMARJETI

INVESTITOR: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA, STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE,OPREMA KUHINJE IN VRTCA, TER ZUNANJA UREDITEV
LETO: 2014-2015

DOZIDAVA VEČNAMENSKEGA PROSTORA IN NADSTREŠITEV TERAS OŠ DRSKA V NOVEM MESTU

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA:GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE:NADKRITJE TERASE PRED JEDILNICO/ŠIRITEV JEDILNICE, NADSTREŠNICA PRED UČILNICAMI, ŠIRITEV STREHE
LETO: 2014

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA V NOVEM MESTU-TRAKT I - DOKONČANJE, FAZA 1: MANSARDA IN PODSTREŠJE

INVESTITOR: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE : I.FAZA-UREDITEV III.NADSTROPJA (mansarde in podstrešja), II.FAZA -VELIKA PREDAVALNICA,KLET,VEZNI TRAKT,POVEZAVE IN ZUNANJA OKOLICA
LETO: 2014

OBJEKT ZA POSTAVITEV KOGENERACIJSKE NAPRAVE -KOGENERACIJA DOB

INVESTITOR: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA ŠENTRUPERT
IZVEDENA DELA:GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE: KOMPLETNA IZVEDBA OBJEKTA ZA POSTAVITEV MONTAŽNEGA ZALOGOVNIKA IN MONTAŽNE SUŠILNICE TER IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE
LETO: 2014

KOTLOVNICA ZA LESNO BIOMASO NA DOBU PRI MIRNI

INVESTITOR: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA ŠENTRUPERT
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA TER STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: NOVOGRADNJA KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO ZA OSKRBO ZPKZ DOB PRI MIRNI
LETO: 2013

DOKONČANJE PRVEGA IN DRUGEGA TRAKTA I, VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V NOVEM MESTU

INVESTOTOR: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE: UREDITEV I IN II NADSTROPJA, GLAVNIH, POŽARNIH STOPNIC IN DVIGALA
LETO: 2013

DOKONČANJE PRITLIČJA I. TRAKT NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI

INVESTOTOR: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
IZVEDENA DELA:GRADBENA,OBRTNIŠKA, ELEKTRO IN STROJNE INSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: DOKONČANJE I. TRAKTA
LETO: 2012

POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V CENTRU NOVEGA MESTA

INVESTITOR: ČUK ZDRAVKO IN ANGELCA
IZVEDENA DELA: GRADBENA, OBRTNIŠKA TER STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE
LETO: 2012

VRTEC ŠENTRUPERT

INVESTITOR: JELOVICA HIŠE D.O.O.
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA TER ZUNANJA UREDITEV
OPIS IZVEDBE: NOVOGRADNJA VRTCA V ŠENTRUPERTU
LETO: 2010

STANOVANJSKA HIŠA BRAJKOVIČ

INVESTITOR: BRAJKOVIČ JANEZ IN MONIKA KORENJAK
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA IN STROJNE INSTALACIJE
LETO: 2011

VILA BLOK DOLNOV V ŽABJI VASI

INVESTITOR : DOLNOV D.O.O. KRANJ
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA, STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE TER ZUNANJA UREDITEV
OPIS IZVEDBE: NOVOGRADNJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA
LETO: 2011

LESARSKA DELAVNICA

INVESTITOR: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA ,INSTALACIJE IN ZUNANJA UREDITEV
OPIS IZVEDBE: NOVOGRADNJA LESARSKE DELAVNICE ZA MIC ŠOLSKI CENTER
LETO: 2010

RIMSKI DVORI V TREBNJEM

INVESTITOR: MTI, D.O.O. LJUBLJANA
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA TER STROJNE IN ELEKTROINSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: NOVOGRADNJA TREH VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV RIMSKI DVORI V TREBNJEM
LETO:2009

PROBANKA PE NOVO MESTO

INVESTITOR: PROBANKA LEASING D.O.O.
IZVEDENA DELA: GRADBENO –OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA.
OPIS IZVEDBE: OBNOVA-REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH PROSTOROV NA NOVEM TRGU.
LETO IZGRADNJE: 2007-2008

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA V NOVEM MESTU

INVESTITOR: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: IZGRDNJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE -TRAKT I
LETO: 2009

ENERGETSKE SANACIJE

ENERGETSKA SANACIJA OŠ GRM

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA TER STROJNE INSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: IZVEDBA FASADE, ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, KROVSKO KLEPARSKA DELA IN INSTALACIJE
LETO: 2014

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠMARJETA

INVESTITOR: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
IZVEDENA DELA:GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA TER INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: FASADA,ALU IN PVC STAVBNO POHIŠTVO,STREHA IN ZUNANJA UREDITEV
LETO: 2014

ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

INVESTITOR: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
IZVEDENA DELA:GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE: SANACIJA TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA ŠOLSKEGA CENTRA, ŠPORTNE DVORANE IN DELNO
ŠOLSKIH DELAVNIC
LETO: 2013

ENERGETSKA SANACIJA DSO

INVESTITOR: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE:ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, ELEKTROINSTALACIJE IN STROJNE INSTALACIJE, FASADA, GRADBENA DELA
LETO: 2012

ADAPTACIJE

OBNOVA STREHE NA VEČNAMENSKEM OBJEKTU V VELIKEM OREHKU

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

IZVEDENA DELA: GRADBENA DELA, TESARSKA DELA IN KROVSKO-KLEPARSKA DELA

LETO:2016

PRENOVA LEKARNE NOVO MESTO

INVESTITOR: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

NAROČNIK:PLAN B D.O.O.

IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

LETO: 2016

VZDRŽEVALNA IN SANACIJSKA DELA V ZAPORIH DOB PRI MIRNI

INVESTITOR: ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB PRI MIRNI IN MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

LETO: 2016

VZDRŽEVALNA IN SANACIJSKA DELA V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D.

IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

LETO:2016

OBNOVA STREHE NA OŠ ŠMIHEL IN NA OBJEKTU OBČINSKE UPRAVE NA SEIDLOVI CESTI 1 V NOVEM MESTU

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

IZVEDENA DELA: KROVSKO-KLEPARSKA DELA

LETO: 2016

REKONSTRUKCIJE IN VZDRŽEVALNA DELA V KRKI, tovarni zdravil Novo mesto

INVESTITOR: KRKA ,tovarna zdravil, d.d. NOVO MESTO

IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

LETO: 2016

VZDRŽEVALNA IN SANACIJSKA DELA V URSI NOVO MESTO

INVESTITOR: URSA d.o.o. NOVO MESTO

IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

LETO:2015

SANACIJA RADONA(ODZRAČEVANJE) V KLETNIH PROSTORIH -UČILNICAH OŠ SEMIČ

INVESTITOR:OBČINA SEMIČ
IZVEDENA DELA:GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA IN STROJNE INSTALACIJE
LETO:2015

SANACIJA MRLIŠKE VEŽICE V BELI CERKVI

INVESTITOR:OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
IZVEDENA DELA:GRADBENO-IBRTNIŠKA DELA
LETO:2015

SANACIJA STREHE ZA PODATKOVNI CENTER KLEČE

INVESTITOR: ELES D.O.O.,LJUBLJANA
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
LETO:2015

REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE HIŠE VELIKI CEROVEC

INVESTITOR:OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA:GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
LETO:2014

REKONSTRUKCIJA STREHE NA ŽUPNJIŠČU V ŠENTJERNEJU

INVESTITOR: ŽUPNIKA ŠENTJERNEJ
IZVEDENA DELA: GRADBENA DELA,MONTAŽA FASADNIH ODROV,KROVSKO -TESARSKA DELA
LETO:2014

SANACIJA PRITLIČNIH PROSTOROV OŠ BIRČNA VAS

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA TER STROJNE INSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: ZARADI PRISOTNOSTI RADONA V UČILNICAH SE SANIRAJO TLA ,IZVEDE PREZRAČEVANJE IN PRENOVIJO SANITARIJE
LETO: 2014

PRENOVA HLADILNE STROJNICE

INVESTITOR: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: STROJNE INSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: GRADBENA DELA,INSTALACIJE IN ELEKTRO DELA
LETO: 2014

OBNOVA STREHE NA OBJEKTU KONZUM

INVESTITOR: OBČINA METLIKA
IZVEDENA DELA: KROVSKO -KLEPARSKA DELA
OPIS IZVEDBE: RUŠITEV STREHE, POPRAVILO STREŠNEGA VENCA TER KROVSKO KLEPARSKA DELA
LETO: 2014

PREUREDITVENA DELA NA POŠTI

INVESTITOR: POŠTA SLOVENIJE
IZVEDENA DELA: GRADBENA ,OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: IZVEDENA DELA V ZVEZI S PREMESTITVIJO POŠTNIH PREDALOV NA POŠTI V NOVEM MESTU
LETO: 2014

SUKCESIVNO VZDRŽEVANJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI

INVESTITOR: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA:KROVSKO -KLEPARSKA DELA
LETO: 2014

SANACIJA STREHE NA TRUBARJEVI 5 V ŠENTJERNEJU

INVESTITOR: ŽUPNIJA ŠENTJERNEJ
IZVEDENA DELA: GRADBENA DELA, MONTAŽA FASADNIH ODROV, KROVSKO - TESARSKA DELA
LETO: 2014

REKONSTRUKCIJA OBČINSKE ZGRADBE IN IZGRADNJA PARKIRIŠČ, OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

INVESTITOR: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
IZVEDENA DELA: GRABDENA,OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA TER ZUNANJA UREDITEV
OPIS IZVEDBE: DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OBČINSKE STAVBE V ŠMARJETI VKLJUČNO Z ZUNANJO UREDITVIJO
LETO: 2013

SANACIJA STREHE NA GRADU METLIKA

INVESTITOR: OBČINA METLIKA
IZVEDENA DELA: GRADBENA ,OBRTNIŠAK DELA TER STROJNE IN ELEKTROINSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: SANACIJA STREHE IN UREDITEV PODSTREŠNIH PROSTOROV V GRADU METLIKA
LETO: 2012

OBNOVA PROSTOROV ZA LEKARNO V ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

INVESTITOR: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
IZVEDENA DELA: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA TER ZUNANJA UREDITEV
LETO: 2012

ZDRAVSTVENI DOM METLIKA - UREDITEV URGENCE

INVESTITOR:OBČINA METLIKA
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA TER STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE IN ZUNANJA UREDITEV
OPIS IZVEDBE: UREDITEV URGENCE IN SPLOŠNE AMBULANTE S ČAKALNICO V ZDRAVSTVENEM DOMU METLIKA
LETO: 2011

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE NOVO MESTO

INVESTITOR: FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
IZVEDENA DELA:GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA TER INSTALACIJSKA DELA
OPIS DEL: IZVEDBA GOI DEL ZA POTREBE PROJEKTA ZAGOTOVITVE USTREZNE PROSTORSKE REŠITVE FAKULTETE
LETO: 2011

GRM NOVO MESTO

INVESTITOR. GRM NOVO MESTO
IZVEDENA DELA:GRADBENA IN PREUREDITVENA DELA NA POSTESTVU
OPIS IZVEDBE: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA TER ZUNANJA UREDITEV
LETO: 2010

LEKARNA LOČNA

INVESTITOR: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE:OBNOVA PROSTOROV LEKARNE V LOČNI
LETO: 2010

STATIČNA SANACIJA CERKVE SV.MIHAELA V ŠMIHELU

INVESTITOR: ŽUPNIJA NOVO MESTO-ŠMIHEL
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE:IZVEDBA MIKROPILOTOV
LETO: 2010

HUMANITARNI CENTER RK

INVESTITOR: OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA, STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE TER OPREMA
OPIS IZVEDBE:OBNOVA HUMANITARNEGA CENTRA
LETO: 2010

KUHINJA - OSNOVNA ŠOLA ŠMARJEŠKE TOPLICE

INVESTITOR: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA, SANACIJSKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE KUHINJE IN DOZIDAVA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI ŠMARJETA
LETO:2009

GIMNAZIJA NOVO MESTO

.INVESTITOR:GIMNAZIJA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE: ZAMENJAVA OBSTOJEČIH OKEN,VZDRŽEVALNA DELA IN IZVEDBA TOVORNEGA DVIGALA
LETO: 2009

ZAVAROVALNICA TILIA

INVESTITOR: ZAVAROVALNICA TILIA D.D.
OPIS IZVEDBE: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
IZVEDENA DELA: OBNOVAIN REKONSTRUKCIJA PRITLIČJA UPRAVNE STAVBE NA NOVEM TRGU
LETO: 2009

PROBANKA PE NOVO MESTO

INVESTITOR: PROBANKA LEASING D.O.O.
OPIS IZVEDBE: GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
IZVEDENA DELA: OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH PROSTOROV NA NOVEM TRGU V NOVEM MESTU
LETO: 2009

NIZKE GRADNJE

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ULICA K LEBICI-II. FAZA

INVESTITOR: OBČINA SEMIČ

OPIS IZVEDBE: ZEMELJSKA DELA,ODVODNJAVANJE, VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE OPREMA IN JAVNA

IZVEDENA DELA:IZVEDBA CESTE, PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE

LETO: 2016

UREDITEV PREHODA ZA PEŠCE PREKO DRŽAVNE CESTE R2-421/2506 RUČETNA VAS - ŠTREKLJEVEC, V KM 3.110 (PREHOD ZA PEŠCE TRATA)

INVESTITOR: OBČINA SEMIČ

OPIS IZVEDBE: ZEMELJSKA DELA, VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ,OPREMA SECTIŠČA IN JAVNA RAZSVETLJAVA

LETO: 2016

IZGRADNJA VODOVODA HRUŠEVEC IN IZVEDBA GRADBENIH DEL PRI ZA IZGRADNJO JR HRUŠEVEC

INVESTITOR:OBČINA STRAŽA

OPIS IZVEDBE: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA

LETO :2016

PRESTAVITEV PLINOVODA NA OBMOČJU VELODROMA V ČEŠČI VASI PRI NOVEM MESTU

NAROČNIK: IMP PROMONT D.O.O.

OPIS IZVEDBE: GRADBENA DELA

LETO: 2016

OBNOVA KANALIZACIJE POD OŠ DOLENJSKE TOPLICE

INVESTITOR: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.

OPIS IZVEDBE:GRADBENA IN MONTAŽNA DELA

LETO: 2016

DELNA RUŠITEV POSLOVNO - STANOVANJSKEGA OBJEKTA IN IZVEDBA PRIKLJUČNEGA ELEKTRO VODA

INVESTITOR: AVELANA D.O.O.

OPIS IZVEDBE: GRADBENA DELA IN INŠTALACIJE

LETO :2016

REKONSTRUKCIJA DELA LOKALNE CESTE SKOZI NASELJE ZAJČJI VRH

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

OPIS IZVEDBE: ZEMELJSKA DELA, ODVODNJAVANJE,VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN OPREMA

LETO: 2016

IZGRADNJA KOMUNALNE KANALIZACIJE V DELU NASELJA RUMANJA VAS

INVESTITOR: OBČINA STRAŽA

OPIS IZVEDBE: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA

LETO:2016

PRESTAVITEV CESTE V GORNJIH LAZAH

INVESTITOR:OBČINA SEMIČ

OPIS IZVEDBE: ZEMELJSKA DELA, VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE IN OPREMA CESTIŠČA

LETO: 2016

REKONSTRUKCIJA VODOVODA PETELINJEK-SMOLENJA VAS-I.FAZA IN DOGRADITEV FEKALNE KANALIZACIJE SMOLENJA VAS

INVESTITOR: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.

OPIS IZVEDBE: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA

LETO: 2016

SANACIJA FEKALNE KANALIZACIJE WESTROVA ULICA 27-33 V NOVEM MESTU

INVESTITOR: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O.

OPIS IZVEDBE: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA

LETO: 2016

GRADNJA DOSTOPNE CESTE IN JAVNE RAZSVETLJAVE TER IZVEDBA PARKIRIŠČ OB OBJEKTU LEKARNE NOVO MESTO NA KANDIJSKI CESTI 1 V NOVEM MESTU

INVESTITOR: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

OPIS IZVEDBE: ZEMELJSKA DELA, VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE , ODVODNJAVANJE IN OPREMA

LETO: 2016

UREDITEV CESTE IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V RAVNIKARJEVI ULICI V NOVEM MESTU

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

OPIS IZVEDBE:CESTNO OMREŽJE, VODOVOD, PADAVINSKA KANALIZACIJA, KOMUNALNA KANLAIZACIJA, CESTNA RAZSVETLJAVA, NN VODI IN EKK-PRIKLJUČEK ČRPALIŠČA SN IN NN VODI IN EKK TK VODI

LETO: 2015

POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČN OTOČEC NA 1900 PE

INVESTITOR:MESTNA OBČINA NOVO MESTO

NAROČNIK: CGP D.D. NOVO MESTO

OPIS IZVEDBE: GRADBENA DELA,OBRTNIŠKA DELA ,ZUNANJA UREDITEV IN ELEKTRO DELA

LETO: 2015

IZGRADNJA OBJEKTA "CČN METLIKA - DOGRADITEV 1.FAZA

INVESTITOR:VOLAR d.o.o. NOVO MESTO

IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

LETO: 2015

IZVEDBA RAZKLADALNE RAMPE ŠTEVILKA 6 V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D. NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
LETO: 2015

GRADBENO -OBRTNIŠKA IN SANACIJSKA DELA V URSI

INVESTITOR:URSA SLOVENIJA d.o.o.
IZVEDENA DELA: SANACIJA KANALIZACIJE V UPRAVNI STAVBI, KAMIONSKA TEHTNICA
LETO: 2015

UREJANJE PROSTORA ZA PIKNIKE V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL

INVESTITOR:MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA, ELEKTROINSTALACIJE IN URBANA OPREMA
LETO :2015

NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE KRKA

INVESTITOR: KRKA,tovarna zdravil, d.d.
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
LETO: 2015

IZVEDBA OPORNEGA ZIDU PRI ŠAVERJU V SEMIČU

INVESTITOR:OBČINA SEMIČ
IZVEDENA DELA:GRADBENA DELA
LETO:2015

OBNOVA STOPNIC NA ROŠKI CESTI V SEMIČU V SKLOPU REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE ROŠKE IN KOLODVORSKE C.

INVESTITOR:OBČINA SEMIČ
IZVEDENA DELA:GRADBENA DELA
LETO: 2014

DOKONČANJE KOMUNALNE UREDITVE POSLOVNE CONE GTC ŠKOCJAN- ČISTILNA NAPRAVA

INVESTITOR:OBČINA ŠKOCJAN
OPIS IZVEDBE DEL:GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA, STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE TER TEHNOLOGIJA
IZVEDENA DELA:OBJEKT ČISTILNE NAPRAVE, ZUNANJA UREDITEV,BIOLOŠKI BAZEN ,ZGOŠČEVALEC BLATA
LETO: 2014

REKONSTRUKCIJA DELA KATEGORIZIRANE CESTE LC 255103-ODSEK SEM.VRTEC- ROŠKA CESTA - GABER

INVESTITOR: OBČINA SEMIČ
OPIS IZVEDBE:GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
IZVEDENA DELA: CESTA IN HODNIK ZA PEŠCE, OPORNI IN PODPORNI ZIDOVI, JAVNA RAZSVETLJAVA
LETO: 2014

ZUNANJA UREDITEV OB POSLOVNEM OBJEKTU REMOS

INVESTITOR: REMOS NOVO MESTO D.O.O.
OPIS IZVEDBE: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
IZVEDENA DELA: ZEMELJSKA DELA IN KANALIZACIJA
LETO: 2014

MIC-EKOLOŠKI OTOK

INVESTITOR: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
OPIS IZVEDBE: GRADBENA DELA
LETO: 2014

MIC-OPORNI ZID IN RAZŠIRITEV PARKIRIŠČA Z UREDITVIJO CESTE

INVESTITOR: ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
OPIS IZVEDBE: GRADBENA DELA
LETO: 2014

UREDITEV TRŠKEGA SREDIŠČA V NASELJU SEMIČ

INVESTITOR: OBČINA SEMIČ
OPIS IZVEDBE: REKONSTRUKCIJA TRGA- PARKIRIŠČA MED STAVBO OBČINE, BLOKOM IN HOTELOM, REKONSTRUKCIJA TRGA NA SEVERNI STRANI CERKVE, REKONSTRUKCIJA PLATOJA MED CERKVIJO, ŽUPNIŠČEM IN LOKALNO CESTO
IZVEDENA DELA: ZEMELJSKA DELA, ODVODNJAVANJE, REKONSTRUKCIJA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE, ZGORNJI USTROJ, KAMNOSEŠKA DELA TER PROMETNA IN URBANA OPREMA
LETO: 2014

ČISTILNA NAPRAVA DOB 1000 PE

INVESTITOR:OBČINA ŠENTRUPERT
IZVEDENA DELA: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: RAZBREMENILNI OBJEKT, KOMANDNI PROSTOR IN STROJNICASBR REAKTOR, ZUNANJA UREDITEV
LETO: 2014

GRADNJA ČRPALIŠČA IN TLAČNEGA VODA JURKA VAS

INVESTITOR: OBČINA STRAŽA
OPIS IZVEDBE: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
IZVEDENA DELA: IZVEDBA KANALIZACIJE, TLAČNEGA VODA IN ČRPALIŠČE, HIŠNI PRIKLJUČKI TER ELEKTROINSTALACIJE
LETO: 2014

PRIKLJUČEK NA JAVNO KANALIZACIJO- ŽELEZNIŠKA POSTJA SEMIČ

INVESTITOR: SLOVENSKE ŽELEZNICE
OPIS IZVEDBE: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
LETO: 2014

PREPLASTITEV LOKALNE CESTE LC 295130 ČRMOŠNJICE-DOLŽ, ODESK STOPIČE - VELIKI OREHEK V DOLŽINI 950 M

INVESTITOR: METNA OBČINA NOVO MESTO
OPIS IZVEDBE: PRIPRAVA IN PREPLASTITEV CESTE, VKLJUČNO S IZDELAVO BANKIN
LETO: 2014

URSA SLOVENIJA

INVESTITOR: URSA SLOVENIJA D.O.O.
OPIS IZVEDBE:GRADBENO INSTALACIJSKA DELA
IZVEDENA DELA: POPRAVILO HIDRANTNEGA OMREŽJA,POPRAVILO PLATOJEV IN TRANSPORTNIH POTI,POPRAVILO ODVODNJAVANJA OB ŽELEZNICI, STROJNO-ONSTALACIJSKA DELA V CESTI,PARKIRIŠČE IN POPRAVILO JAŠKOV, SANACIJA SKLADIŠČNIH PLATOJEV IN TRANSPORTNIH POTI
LETO: 2014

KOMUNALNA UREDITEV POSLOVNE CONE GTC ŠKOCJAN

INVESTITOR: OBČINA ŠKOCJAN
OPIS IZVEDBE : GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
IZVEDENA DELA:IZGRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA, ČRPALIŠČA, INFRASTRUKTURA-CESTA, JAVNA RAZSVETLJAVA, TELEKOMUNIKACIJE,PLIN IN ELEKTROKABELSKA KANALIZACIJA
LETO: 2014

LOKALNA CESTA CVIBLJE V DOLENSKIH TOPLICAH

INVESTITOR: OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
OPIS IZVEDBE: IZGRADNJA SEKUNDARNE CESTE, IZGRADNJA METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE TER IZGRADNJA JR
LETO: 2013

REKONSTRUKCIJA OBVOZNE CESTE SKOZI MALI OREHEK

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE: REKONSTRUKCIJA OBVOZNE CESTE SKOZI MALI OREHEK V DOLŽINI 280 M
LETO: 2013

REKONSTRUKCIJA ŠMARJEŠKE CESTE

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE: REKONSTRUKCIJA DELA ŠMARJEŠKE CESTE V DOLŽINI 171 M
LETO: 2013

GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJIH POTOK IN PRAPREČE

INVESTITOR:OBČINA STRAŽA
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
OPIS IZVEDBE:GRADNJA KANALIZACIJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD V NASELJIH POTOK IN PRAPREČE
LETO: 2013

SANACIJA CESTE RUČETNA VAS-ŠTREKLJEVEC V OBČINI SEMIČ

INVESTITOR: OBČINA SEMIČ
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDEBE: GRADNJA PLOČNIKA IN JR NA VAJDOVI ULICI V SEMIČU, SANACIJA VOZIŠČA RUČETNA VAS- ŠTREKLJEVEC
LETO: 2013

REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURA NA GUBČEVI ULICI V METLIKI

INVESTITOR: OBČINA METLIKA
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
OPIS IZVEDBE: REKONSTRUKCIJA VODOVODA IN KANALIZACIJE
LETO: 2012

UREDITEV PARKIRIŠČ IN AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA V NASELJU SEMIČ

INVESTITOR: OBČINA SEMIČ
IZVEDENA DELA:GRADBENA, OBRTNIŠKA IN MONTAŽNA DELA
LETO: 2012

KANALIZACIJA IN OBNOVA VODOVODA V NASELJU KRKA V NOVEM MESTU

INVESTITOR: CGP-GRADNJE D.O.O.
IZVEDENA DELA: GRADBENA DELA IN MONTAŽNA DELA
LETO: 2011

PARKIRIŠČE OB POKOPALIŠČU BRUSNICE

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA:GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA ZA DOKONČANJE PARKIRIČA OB POKOPALIŠČU BRUSNICE
LETO: 2011

ISKRA PIO ŠENTJERNEJ - ZUNANJA UREDITEV

INVESTITOR. ISKRA PIO D.O.O.
IZVEDENA DELA: GRADBENA DELA
LETO: 2011

REKONSTRUKCIJA CESTE GABRJE-RATEŽ 2.a etapa R3-668/5846

INVESTITOR:MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: REKONSTRUKCIJA CESTE, IZGRADNJA OBOJESTRANSKEGA PLOČNIKA, MOST ČEZ VRTAŠKI POTOK, AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE, JR, TK, NN, KAB.KANALIZACIJA, CESTNA KANALIZACIJA IN OBNOVA VODOVODA
LETO: 2009-2011

OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V ULICI MLINARSKA POT V NOVEM MESTU

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENA DELA
OPIS DEL: CESTA,JAVNA RAZSVETLJAVA,KRS,PLINOVOD IN VODOVOD
LETO: 2011

REKONSTRUKCIJA SMREČNIKOVE ULICE V NOVEM MESTU

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
LETO: 2011

IZGRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE V KS PODGRAD

INVESTITOR: KS PODGRAD
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
OPIS IZVEDBE: PLOČNIK IN JAVNA RAZSVETLJAVA PODGRAD IN VINJA VAS
LETO: 2009

KANDIJSKI MOST

INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
IZVEDENA DELA: GRADBENO-SANACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČIH HODNIKOV ZA PEŠCE
LETO: 2009

INDUSTRIJSKE GRADNJE

RAZŠIRITEV IN ZAPIRANJE FASADE NADSTREŠNICE, SUŠILNICE ZA LES IN IZVEDBA ZUNANJE UREDITEV ZA ESOL V ČRNOMLJU

INVESTITOR: ESOL.LESNA PREDELAVA d.o.o. ČRNOMELJ

OPIS IZVEDBE:RAZŠIRITEV NADSTREŠNICE, SUŠILNICA IN OPORNI ZID

LETO: 2016

GRADBENA IN SANACIJSKA DELA V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D.
IZVEDENA DELA: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: PLINSKA POSTAJA, SANACIJE TALNIH POVRŠIN,POGLOBITVE TAL, EPOKSI TLAKI
LETO: 2014

GRADBENA IN SANACIJSKA DELA V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D.
IZVEDENA DELA: GRADBENA , OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: POGLOBITVENA DELA NA LINIJI MONTAŽE,IZVEDBA NOSILNE KONSTRUKCIJE ZA INSTALACIJE IN PROIZVODNO OPREMO V REVOZU, SANACIJA TALNIH POVRŠIN IN TRANSPORTNIH POTI, IZGRADNJA ZALOGOVNIKA KAROSERIJ, ZAMENJAVA AB PLOŠČE , PODPORNE KONSTRUKCIJE
lETO: 2013

KOTLOVNICA ZA LESNO BIOMASO NA DOBU PRI MIRNI

INVESTITOR: JP ENERGETIKA D.O.O. ŠENTRUPERT
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA TER STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: NOVOGRADNJA KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO ZA OSKRBO ZPKZ DOB PRI MIRNI
LETO: 2013

GRADBENA IN SANACIJSKA DELA V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D.
IZVEDENA DELA: GRADBENA , OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: POGLOBITVENA DELA NA LINIJI MONTAŽE,IZVEDBA NOSILNE KONSTRUKCIJE ZA INSTALACIJE IN PROIZVODNO OPREMO V REVOZU,
SANACIJA TALNIH POVRŠIN IN TRANSPORTNIH POTI, IZGRADNJA ZALOGOVNIKA KAROSERIJ, ZAMENJAVA AB PLOŠČE , PODPORNE KONSTRUKCIJE
LETO: 2013

KOTLOVNICA NA LESNO BIOMASO ESOL V ČRNOMLJU

INVESTITOR: ESOL D.O.O.
IZVEDENA DELA: GRADBENA DELA IN STROJNE INSTALACIJE
OPIS IZVEDBE: REKONSTRUKCIJA IN DODELAVA TOPLOVODA ZA POTREBE OGREVANJA IN TEHNOLOGIJE V NOVOGRADNJI KOTLOVNICE
NA LESNO BIOMASO ESOL V ČRNOMLJU
LETO: 2012

GRADBENA IN SANACIJSKA DELA V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D.
IZVEDENA DELA: GRADBENA , OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE:DELA ZA IZDELAVO SISTEMA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE V REVOZU, GEOMEHANSKE RAZISKAVE
LETO: 2012

POSLOVNI OBJEKT-SKLADIŠČE NA LIVADI- ZOMI D.O.O.

INVESTITOR: ZOMI D.O.O.
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
LETO: 2012

SKLADIŠČNI OBJEKT MEDLE V POSLOVNO-INDUSTRIJSKI CONI CIKAVA V NOVEM MESTU

INVESTITOR:ROLETARSTVO MEDLE D.O.O.
IZVEDENA DELA: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
LETO: 2012

ENERGETSKI OBJEKT- KOTLOVNICA NA LESNO BIOMASO S SOPROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE

INVESTITOR:ESOL,LESNA PREDELAVA D.O.O.
IZVEDENA DELA: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPIS IZVEDBE: IZGRADNJA KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO S SOPOIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE S PREUREDITVIJO OBSTOJEČE TP
LESO VSE V OBMOČJU PROIZVODNEGA KOMPLKSA ESOL V ČRNOMLJU
LETO: 2011

PODALJŠEK PROIZVODNEGA OBJEKTA V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D.
IZVEDENA DELA:GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
LETO: 2011

GRADBENA IN SANACIJSKA DELA V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D.
IZVEDENA DELA: GRADBENA , OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: POGLOBITVE TAL, SANACIJSKA DELA,
LETO: 2011

GRADBENA IN SANACIJSKA DELA V REVOZU

INVESTITOR: REVOZ D.D.
IZVEDENA DELA: GRADBENA , OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OPIS IZVEDBE: POGLOBITVE TAL, SANACIJSKA DELA,PREDELAVA PROSTOROV,PREBOJI,POPRAVILA TAL
LETO:2010