MALKOM d.o.o., gradbeništvo, inženiring in trgovina, Novo mesto

 

Aktualno

 

Politika kakovosti našega podjetja - PDF 340KB


OBJEKTI V IZGRADNJI

 

IZGRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV V SKLOPU OPRACIJE

"HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE"

- IZVEDBA VODOHRANA KIJ 4.000 M3

- IZVEDBA VODOHRANA DOLENJA STRAŽA 100 M3

- IZGRADNJA CEVOVODOV NA ODSEKIH: VODARNA JEZERO - VH SRAČNIK, NOVO MESTO - STOPIČE, POTOK - STRAŽA, VH HRASTJE - DOL.MOKRO POLJE

 

- GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA POTOV VRH

 

- REKONSTRUKCIJA STRAŠKE CESTE V NOVEM MESTU Z UREDITVIJO INFRASTRUKTURE IN GRADNJO METEORNEGA KANALA V ZAHODNEM DELU ULICE BRŠLJIN

 

- IZGRADNJA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO V TREBNJEM

 

- ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA VVE METKA

 

- GRADBENO - OBRTNIŠKA IN SANACIJSKA DELA V REVOZU

 

- GRADBENO - OBRTNIŠKA IN SANACIJSKA DELA V TOVARNI ZDRAVIL KRKA

 

- IZVAJAMO DELA NA INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH OBJEKTIH